Stichting Lindefilm heeft als doelstelling het beheer van filmmateriaal dat door filmmaker Willem van der Linde in de loop der jaren is gemaakt en verzameld. Onderdeel daarvan is het vinden van wegen voor conservering, montage en publicatie.

Willem van der Linde:

De Stichting is voor mij een adequate hulp bij het beheer van mijn filmarchief dat grotendeels bestaat uit opnames met en rond de in 2011 gestorven Blueszanger Harry Muskee.

‘Ruwe bolster, blanke pit’, een wellicht wat belegen gezegde.
‘Hard van buiten, zacht van binnen’, nog één, andersom ook voorkomend… Harry Muskee was voor mij een wandelend voorbeeld van dit spreekwoord, beide eigenschappen waren op hem van toepassing. Drenthe was (en is dat nog wel) een provincie van hard en zacht, naast elkaar, in veel opzichten. Hard leven in het Veen, zachtere omstandigheden op het Zand. Een bevolking, mede gevormd door deze natuurlijke omstandigheid. Muskee had beide kanten in zich, opgegroeid in Assen maar wonend en zich goed voelend in de typische zanddorpen Grolloo en Rolde, turfschippers als voorouders.

Beseffend dat het echte leven een kwestie van grijstinten tussen zwart en wit is denk ik dat mijn sympathie voor Harry sterk heeft te maken met deze eigenschappen van hem: hij uitte zich vaak hard, soms ook lomp, maar was even later een gevoelige spreker en luisteraar. De in zijn muziek zo goed verenigde hard- en zachtheid, het harde ‘Appleknockers flophouse’ tegenover het zachte ‘Somebody will know someday’…
‘Window of my eyes’ als grijze tussentint.

Drentse Roots, iets om trots op te kunnen zijn!

Alhoewel mijn roots meer rand-Drents zijn kan ik me er goed in verplaatsen. En… vanaf de rand heb je goed overzicht.

Graag wil ik een documentaire samenstellen uit al het in de loop der jaren verzamelde materiaal.